Det naturliga valet

Båtarna byggs plastsnålt.

Trä har under årtusenden varit det mest förekommande båtmaterialet. Djurhud och segelduk har används till skinnbåtar med ett ramverk av trä. Glasfiberarmerade plastbåtar kom på 1950-talet.
En 3,5 - 4 meters plastbåt väger i bästa fall under 100 Kg och en kajak  runt 5 meter väger 20-30 kg. Armerade plaster (kompositer) är inte helt enkelt att återvinna oavsett om det ingår bambu eller annat växtmaterial i kajaken. Det finns idag inget ekonomiskt återvinningssätt. 

Skrovduken i polyester till en kajak väger ca 300 gram och jämfört med 25 kg plast i en hårdskalskajak, så är det väldigt lite plast. Duken går att separera från stommen när kajaken/båten ska återvinnas.

Polyesterväven är ett fantasktiskt material som är starkt och lätt. Den påverkas inte av vatten men är känsligt för solljus. Grundfärg för att skydda mot UV-ljus och täckfärg som används är en akrylat.