SOLITÄRBO


Ullbi
BLOMSOVARBI VÄGGBI FOTO
Småsovarbi - (Chelostoma campanularum)
Flygtid: juni–augusti.
Är tillgången på blåklockor och lämpliga boplatser god är chanserna också goda att detta biet påträffas. Platser som föredras för bo är halmtak, äldre trähusbebyggelse, skogsbryn eller gläntor med död ved där boet anläggs i hål i veden. Pollen samlas enbart på blåklockor, Campanula. Både vilda och odlade arter. Hanarna övernattar antingen i blommorna eller i bohål. Nektar: Blomväxter, Angiospermae Pollen: Blåklockor, Campanula
Väggbi - (Heriades truncorum) Flygtiden sträcker sig från juni till augusti.
Utbredning från Skåne till Medelpad med tyngdpunkt i östra delarna av landet. Längd 5–7 mm. Väggbi är ett litet, spolformat svart bi med korta ben. Väggbi påträffas huvudsakligen i direkt anknytning till bebyggelse, ofta i trädgårdar men också i solexponerade skogsbryn där det finns tillgång på döda trädstammar. Boet anläggs i död ved, gammalt trävirke, ihåliga avbrutna växtstänglar av hallon, rosor eller björnbär. Bon byggs också i biholkar. Cellerna ligger på rad i gången och avgränsas från varandra med mellanväggar av kåda.
Småsovarbi - (Chelostoma campanularum) Flygtid: juni–augusti. Är tillgången på blåklockor och lämpliga boplatser god är chanserna också goda att detta biet påträffas. Platser som föredras för bo är halmtak, äldre trähusbebyggelse, skogsbryn eller gläntor med död ved där boet anläggs i hål i veden. Pollen samlas enbart på blåklockor, Campanula. Både vilda och odlade arter. Hanarna övernattar antingen i blommorna eller i bohål. Nektar: Blomväxter, Angiospermae Pollen: Blåklockor, Campanula


LÄS MER